Rejestracja

Rejestracja otwarta jest dla chorych z genetycznie potwierdzonym rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA spowodowane mutacją w genie SMN1). Fundacja SMA zastrzega sobie możliwość weryfikacji każdego profilu.

Do rejestracji niezbędne jest podanie swojego adresu email oraz ustalenie hasła.


  • Minimum length of 10 characters.
  • Wyrażam zgodę na przestrzeganie Warunków użytkowania niniejszej witryny.
  • Oświadczam, że spełniam co najmniej jeden z poniższych warunków wymaganych do dokonania wpisu w Polskiej Bazie SMA:
    ‒ jestem chory/chora na rdzeniowy zanik mięśni związany z mutacją w genie SMN1
    ‒ jestem rodzicem lub opiekunem prawnym osoby chorej na rdzeniowy zanik mięśni związany z mutacją w genie SMN1
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację SMA podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, a także zostałem poinformowany (zostałam poinformowana) o zakresie i celu ich przetwarzania oraz o możliwości wglądu do nich i ich usunięcia.